Stručni tim

Vi ste ovdje

Zračna luka Zagreb d.o.o., se od svojih samih početaka isticala brojnim visokostručnim kadrovima, koji su se uspješno nosili sa raznim zahtjevnim projektima. Kontinuirano usavršavanje i školovanje u specijaliziranim organizacijama kao što su ACI, IATA, Airsight, Algebra, Experta, Oskar, osigurava praćenje trendova i korištenje najbolje prakse kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu. Zaposlenici Zračne luke Zagreb,d.o.o. članovi su mnogih svjetskih odbora iz područja zračnog prometa, kvalitete upravljanja i zaštite okoliša. Iako se, nakon preuzimanja upravljačkih prava većina donedavnih zaposlenika Zračne luke Zagreb danas nalazi u tvrtki koncesionara, Zračna luka Zagreb d.o.o. i dalje ima na raspolaganju zaposlenike sa visokim kvalifikacijama i znanjem koji mogu odgovoriti većini izazova. Zračna luka Zagreb d.o.o. i tvrtka koncesionar - Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., kao dvije odvojene tvrtke, i u budućnosti će surađivati na projektu razvoja zračne luke kao regionalnog lidera Jugoistočne Europe. Postojeći zaposlenici Zračne luke Zagreb d.o.o. su ekonomski i prometni stručnjaci koji svakoj zadaći i projektu pristupaju s jednakom važnosti, pri čemu su korisnici usluga i putnici uvijek u središtu pozornosti. Postojeći zaposlenici Zračne luke Zagreb d.o.o. su ekonomski i prometni stručnjaci koji svakoj zadaći i projektu pristupaju s jednakom važnosti, pri čemu su korisnici usluga i putnici uvijek u središtu pozornosti.

 

Dipl. ing. prom. Ranko Ilić, MBA – direktor

 

Doc. dr. sc. Miroslav Drljača – Voditelj odjela za integrirani sustav upravljanja i konzalting
Doktor ekonomskih znanosti, znanstveni suradnik. Radno iskustvo 30 godina u području zračnog prometa (zrakoplovna kompanija, zračna luka) od čega 25 godina na menadžerskim pozicijama. Specijalizirao se u području sustava upravljanja. Završio brojna školovanja EOQ-Europske organizacije za kvalitetu te stekao svjetski priznate diplome: EOQ Quality Systems Manager, EOQ Quality Auditor, EOQ Environmental Systems Manager, EOQ Environmental System Auditor, EOQ Project Manager, EOQ Management System Senior Consultant, EOQ Risk Manager i dr. Član je znanstvenih i stručnih udruga u zemlji i inozemstvu, među kojima i Američkog društva za kvalitetu. Član je Znanstvenog vijeća za promet HAZU. Autor je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu. Gost predavač je na nekoliko sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Predsjednik je Hrvatskog društva menadžera kvalitete.

 

Radmila Sovina, oecc. – Suradnica za upravne i financijsko računovodstvene poslove
Ekonomistica s 28 godina radnog iskustva u Zračnoj luci Zagreb d.o.o. obavlja sljedeće poslove: organiziranje, planiranje i obavljanje poslova u Uredu direktora, izrada periodičnih izvješća, kontaktiranje s korisnicima usluga, upravni poslovi, financijsko računovodstveni poslovi, poslovi platnog prometa, administrativno pravni poslovi, administrativno i operativno sudjelovanje u izradi akata Društva te radnih postupaka, komunikacija s državnim organima i institucijama, komunikacija sa strankama i partnerima, sudjelovanje u radu na razvojnim projektima. Uspješno pohađala nekoliko obrazovnih programa: Interni auditor kvalitete, Tečaj usavršavanja na zadacima poslovne tajnice, Tečaj osposobljavanja za rad na postavkama, reviziji i praćenju dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 i sustava upravljanja okolišem ISO 14001.

 

Mr. sc. Damir Vince, IAP, AvMP – Voditelj odjela za upravljanje imovinom
Magistar ekonomskih znanosti s 34 godine radnog iskustva u području zračnog prometa (zračni prijevoznici i zračne luke). Dvije godine obavljao dužnost Pomoćnika ministra za zračni promet. Tijekom godina završio je niz domaćih i međunarodnih stručnih edukacija od kojih se mogu izdvojiti Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP-IAP), ACI Airports Operations Diploma, Stanford-IATA Aviation Management Diploma (AvMP) i IATA-Harvard Leadership & Management Diploma. Fokus rada usmjeren je prema prometno-ekonomskim segmentima zračnog prometa, razvoju ruta, pregovaranju sa zračnim prijevoznicima te aeronautičkim i neaeronautičkim naknadama. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu. Trenutno je na poslijediplomskom doktorskom studiju na Fakultetu prometnih znanosti.

 

Dr. sc. Igor Štimac, IAP, AvMP – Voditelj odjela za nadzor operativnog upravljanja i održavanja zračne luke
Doktor prometnih znanosti s 13 godina radnog iskustva u području operativnih aktivnosti i srednjeg menadžmenta zračnih luka. Tijekom godina završio je niz specijalističkih edukacija od kojih izdvaja Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP-IAP), ACI Airports Operations Diploma, Stanford-IATA Aviation Management Diploma (AvMP) i IATA-Harvard Leadership & Management Diploma. Fokus rada mu je usmjeren prema tehničko–tehnološkim sustavima u zračnom prometu, infrastrukturi i kapacitetima zračne luke, prometnim tokovima, modelima poslovanja zračnih prijevoznika te utjecajem zračnog prometa na ekologiju. Uz navedeno radi i kao asistent na Fakultetu prometnih znanosti na zračnom smjeru. Autor je više od dvadeset znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu. 

 

Krunoslav Šams, mag.oec . Voditelj odjela za nadzor koncesije i nove projekte
Mag. ekonomije s 35 godina iskustva u vanjskoj trgovini, proizvodnji i zastupanjima te području projektnog financiranja i javno-privatnog partnerstva i koncesija. Posljednjih 14 godina u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture koordinirao je strukturiranje, ugovaranje, financijsko zatvaranje i realizaciju velikih i kompleksnih projekata prometne infrastrukture po modelu javno-privatnog partnerstva i koncesija od kojih su najznačajniji projekti: Autocesta Zagreb Macelj, Istarski ipsilon, Autocesta Rijeka Zagreb te nedavno započeti projekt koncesije za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, za koji je dobivena nagrada „European Airport Deal of the Year 2013“.

 

Zaposlenici Zračne luke Zagreb d.o.o. članovi su:

 • Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta
 • ACI Environmental Strategy Committee
 • ACI Facilitation & Customer service Committee
 • ACI Technical & Operational Safety Committee
 • ACI Economics Committee
 • Aviation Infrastructure Research & Innovation Centre (AIRIC) 
 • Hrvatsko društvo ekonomista 
 • Hrvatsko društvo menadžera kvalitete 
 • Hrvatsko društvo za kvalitetu 
 • Udruga menadžera kvalitete u Bosni i Hercegovini 
 • Asocijacija za kvalitet Bosne i Hercegovine 
 • Hrvatsko znanstveno društvo za promet 
 • Američko društvo za kvalitetu 
 • Hrvatskog akustičkog društva (HAD)