Specijalistička edukacija

Vi ste ovdje

Specijalistička edukacija

Manadžment - AA-M15

Predmet "Aspekti razvoja i poslovanja zračne luke" polaznicima će dati pregled aktivnosti koje se provode na zračnoj luci u svim segmentima njenog poslovanja. Uz široki spektar tema koje će biti obrađene, fokus će biti na razvoju infrastrukture zračne luke, definiranje prometno-tehnoloških procesa te podizanja razine kvalitete poslovanja zračne luke. Predmet je prvenstveno strukturiran kao tečaj za sve one koji do sada nisu imali doticaj sa zračnim prometom u praksi ili su periferno sudjelovali u njegovim aktivnostima. Predmet " Aspekti razvoja i poslovanja zračne luke " svakako se preporuča novozaposlenim djelatnicima kao uvod u ostale specijalizirane predmete ove zrakoplovne Akademije ili kao "osvježenje" dosadašnjeg znanja stručnjaka o zračnom prometu. Dodatni benefit za polaznike ove edukacije je u tome što svi predavači imaju dugogodišnje iskustvo rada na zračnoj luci te će sva teorija biti potkrepljena primjerima iz svakodnevnog poslovanja zračne luke.

Trajanje: 5 dana - Cijena: 4.000,00 HRK + PDV
Tehnika i tehnologija - AA-T04

Predmetom "Značaj Cargo prometa za poslovanje zračnih luka" su obuhvaćeni segmenti značaja Cargo prometa na globalnoj razini te će se istim odgovoriti na mnoga pitanja kao što su:

 • Kako zračne luke razumijevaju Cargo promet?
 • Što mogu i što su spremne ponuditi u Cargo prometu?
 • Cargo kao poslovna funkcija,
 • Cargo kao poslovni proces,
 • Cargo kao poslovni sektor,
 • Da li je Cargo promet interesantan za sve zračne luke?
 • Obraditi će se Cargo promet u zemljama članicama EU,
 • Obraditi će se Cargo promet u zemljama Jugositočne Europe,
 • Izrada studije slučaja – Cargo promet u Hrvatskoj,
 • Strateške odrednice razvoja Cargo prometa – primjer Zračne luke Zagreb,
 • Upravljanje kvalitetom u Cargo procesu,
 • Projekt Cargo 2000,
 • Projekt e-freight,
 • Značaj IT potpore u Cargo procesu,
 • Financijski značaj Cargo prometa – primjer Zračne luke Zagreb,
 • Razvoj projekta Zagreb Airport Cargo City.

Tijekom cijelog predavanja biti će naglašavani primjeri iz prakse.

Trajanje: 2 dana - Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV
Manadžment - AA-M12

Sadržaj predmeta „Metodologija izrade financijskog plana i investicijskih prioriteta“ sastoji se od sljedećih elemenata:

 • Planiranje kao menadžerska aktivnost i funkcija menadžmenta,
 • Metodologija izrade plana poslovanja i faktori utjecaja,
 • Financijsko planiranje,
 • Strukturni elementi financijskog plana,
 • Izvještaj o promjenama u financijskom položaju,
 • Financiranje poslovanja i financijsko tržište,
 • Investicije i utvrđivanje prioriteta,
 • Kontroling.
Trajanje: 2 dana - Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV
Manadžment - AA-M08

Predmetom „Restrukturiranje sustava upravljanja zračnih luka“ su obuhvaćene sljedeće cjeline:

 • Pojmovno određenje sustava upravljanja,
 • Pojam restrukturiranja,
 • Konceptualni model restrukturiranja,
 • Obuhvat restrukturiranja,
 • Restrukturiranje sustava upravljanja zračne luke,
 • Model pristupa,
 • Model formiranja projektnog tima za restrukturiranje,
 • Ciljevi restrukturiranja,
 • Institucionalizacija restrukturiranog sustava upravljanja,
 • Rizici u procesu restrukturiranja,
 • Restrukturiranje i sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001,
 • Najčešće pogreške u procesu restrukturiranja.
Trajanje: 2 dana - Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV
Ekologija - AA-O01

Ekologija je u 21. stoljeću postala jedan od ključnih elementa koncepta održivog razvoja zračnog prometa. U sklopu ovoga predmeta, polaznicima će se dati pregled ekoloških elemenata koje je važno sagledati, naročito pri razvoju zračnih luka. Težište će biti na dva najzastupljenija aspekta okoliša, a to su buka zrakoplova i emisije ispušnih plinova, no obraditi će se i ostali aspekti kao što su: zaštita voda, zaštita zemlje i podzemnih vodotokova, upravljanje i optimalno korištenje energije te mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije. Svaki od aspekata prilikom objašnjavanja referirat će se na domaću i međunarodnu regulativu kao što je ICAO dodatak 16, EU regulativu, EASA dokumente te ostalu dokumentaciju koja prati ovu problematiku. Za svaki aspekt bit će izložena problematika kako dolazi do negativnog učinka te prezentiran cijeli niz mjera kojima se može utjecati za smanjenje negativnog utjecaja, kako s razine menadžmenta, tako i operativnog osoblja koje sudjeluje u svim procesima unutar zračnog prometa.

Trajanje: 2 dana - Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV
Manadžment - AA-M04

Predmetom „Metodologija modeliranja poslovnih procesa“ obuhvaćene su sljedeće cjeline:

 • Pojmovno određenje procesa,
 • Tipologija procesa,
 • Poslovni proces,
 • Temeljni poslovni procesi,
 • Upravljački poslovni procesi,
 • Procesi potpore ili logistički poslovni procesi,
 • Procesi mjerenja, analize i poboljšanja,
 • Metodologija modeliranja poslovnih procesa (identifikacija procesa, opis procesa, dijagram konteksta, statički model procesa, dinamički model procesa, dekompozicija procesa, odgovornost u procesu, procesno orijentirana organizacija, planiranje mjerenja u procesu, tijek informacija u procesu, poboljšanje procesa),
 • Hijerarhija poslovnog procesa,
 • Poslovni procesi na zračnim lukama.
Trajanje: 2 dana - Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV
Manadžment - AA-M03

Predmetom „Sustav upravljanja kvalitetom“ polaznici će biti upoznati sa sljedećim cjelinama:

 • Što je ISO?
 • Pojmovno određenje kvalitete,
 • Međunarodne ISO norme za sustav upravljanja kvalitetom,
 • Povijesni pregled revizija normi,
 • Struktura norme ISO 9001:2008,
 • Načela upravljanja kvalitetom,
 • Koncepti kvalitete.

Polaznici će dobiti detaljna objašnjenja i odgovore na pitanja zašto je potreban sustav upravljanja kvalitetom. Pored navedenih segmenata tijekom predavanja obrađivati će se sljedeće teme:

 • Izgradnja sustava upravljanja kvalitetom,
 • Implementacija sustava upravljanja kvalitetom,
 • Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom,
 • Upravljanje kvalitetom,
 • Revizija norme ISO 9001:2015,
 • Kvaliteta kao poslovna filozofija i pragmatički pristup,
 • Sustav upravljanja kvalitetom na zračnim lukama.
Trajanje: 2 dana - Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV