Misija i vizija

Vi ste ovdje

Misija Zračne luke Zagreb
„Održavati razvijen sustav upravljanja na razini koja omogućuje pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u praćenju provedbe Ugovora o koncesiji te preuzimanje upravljanja zračnom lukom i radnika u bilo kojem trenutku, ukoliko dođe do prekida Ugovora o koncesiji ili njegova prestanka.“

Vizija Zračne luke Zagreb
„Stalnim razvojem kompetencije i inovativnosti postati značajnim subjektom u razvoju projekata i sustava upravljanja u zrakoplovnoj industriji u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i u drugim područjima.“

Strategija Zračne luke Zagreb
„Izvrsnost“

Opći upravljački ciljevi za razdoblje 2020. – 2022. godine

S obzirom na nove okolnosti nastale preuzimanjem operativnog upravljanja nad zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara i činjenice da Društvo više ne pruža aerodromske usluge, pored misije, vizije i strategije, mijenjaju se i opći upravljački ciljevi. U razdoblju 2020. – 2022. godine, Opći upravljački ciljevi Društva bit će:

 • Praćenje realizacije Ugovora o koncesiji: ovo je primarni zadatak Društva u srednjoročnom planskom razdoblju. Zbog složenosti djelatnosti prihvata i otpreme putnika u glavnoj zračnoj luci RH, kao i kompleksnosti Ugovora o koncesiji i zaštite interesa RH, što nalaže adekvatnu organizaciju praćenja izvršenja Ugovora o koncesiji, a temeljem Izmjena i dopuna Zakona o zračnim lukama (NN 78/15) i Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb, od 14.7.2014. godine te Protokola o načinu organiziranja praćenja provođenja projekta te o pružanju stručne i tehničke pomoći Ministarstvu u vezi provođenja koncesije za Zračnu luku Zagreb, od 25.7.2014. godine, koje je Društvo potpisali s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.
 • Razvoj kompetencije: s obzirom na dopunu registracije društva novim djelatnostima, potrebno je razvijati kompetenciju za pružanje novih usluga, kako bi se osigurala pozicija na tržištu i stvorile pretpostavke za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima.
 • Upravljanje imovinom: imovina koja nije predmet koncesije treba biti stavljena u funkciju ostvarivanja optimalnih prihoda.
 • Razvoj novih usluga: radi stvaranja pretpostavki za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima razvijaju se nove usluge koje će se nuditi na tržištu: konzultantskih usluga, usluga upravljanja projektima, IT rješenja za zračne luke, edukacije, zastupanja stranih tvrtki.
 • Razvoj sustava upravljanja: razvijati sustav upravljanja po svim njegovim strukturnim elementima (dokumentacijska infrastruktura, organizacija, poslovni procesi, resursi, partnerstva, informiranje i komunikacija) kako bi u svakom trenutku bio sposoban preuzeti djelatnost pružanja aerodromskih usluga i radnike, u slučaju prekida Ugovora o koncesiji.
 • Razvoj novih projekata: u svrhu cjelovitog razvoja zračne luke Zagreb i izvan područja koncesije i njezino kvalitetnije pozicioniranja ne međunarodnom tržištu te stvaranja pretpostavki za dugoročno ostvarivanje vlastitih prihoda, radit će se na razvojnim projektima, a prvenstveno projekata Zagreb Airport City.
 • Primjena načela održivosti: načelo održivosti primjenjivat će se u kontekstu razvoja integriranog sustava upravljanja ZLZ d.o.o. (kvaliteta, okoliš, rizici, sigurnost, društvena odgovornost, antikorupcija) te ostvarivanja poslovnog rezultata.

 

Organizacijske vrijednosti i načela

U svom radu i poslovanju Društvo zastupa vrijednosti:

 • Ljudska prava
 • Slobodu udruživanja
 • Uvjete zaposlenja
 • Zabranu dječjeg rada
 • Sprječavanje diskriminacije
 • Radne uvjete
 • Okoliš
 • Borbu protiv korupcije

i vodi se načelima:

 • Zakonitosti
 • Transparentnosti
 • Poslovne etike
 • Kompetencije
 • Društvene odgovornosti
 • Izvrsnosti

 

Imatelji udjela u društvu Zračna luka Zagreb d.o.o.:

 • Republika Hrvatska – 55%
 • grad Zagreb – 35%
 • Zagrebačka županija – 5%
 • grad Velika Gorica – 5%

 


Kalendar važnih događaja

 • Objava financijskih izvještaja za 2019. godinu (nerevidirani) - do 30.4.2020.
 • Objava financijskih izvještaja za 2019. godinu (revidirani) - do 30.6.2020.
 • Skupština Društva - druga polovica lipnja 2020.