Izvješća i publikacije

Vi ste ovdje

INTERNI DOKUMENTI / PRAVILNICI

o Etički kodeks Zračne luke Zagreb
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

 


PLAN POSLOVANJA

Plan poslovanja za razdoblje 2021. - 2023. godine
Plan poslovanja 2021. godina
Plan poslovanja za razdoblje 2020. - 2022. godine
Plan poslovanja 2020. godina
o Plan poslovanja 2019. godina
Plan poslovanja 2018. godina
o Plan poslovanja 2017. godina
Plan poslovanja 2015. - 2019. godina
o Plan poslovanja 2016. godina
o Plan poslovanja 2015. godina

 


 GODIŠNJA IZVJEŠĆA

o 2020. godina

   Izvješće o poslovanju društva Zračna luka Zagreb d.o.o. u 2020. godini
   Nekonsolidirani godišnji financijski izvještaj i Izvješće neovisnog revizora za 2020. godinu

o 2019. godina

   Izvješće o poslovanju ZLZ d.o.o. u 2019. godini
   Izvješće neovisnog revizora za 2019 godinu

o 2018. godina
   Financijski izvještaj za 2018. godinu i izvješće neovisnog revizora za 2018. godinu

o 2017. godina
   Financijski izvještaj za 2017. godinu i izvješće neovisnog revizora za 2017. godinu

o 2016. godina
   Financijski izvještaj za 2016. godinu   (Izmjena plana za 2016. godinu)

o 2015. godina
   Financijski izvještaj za 2015. godinu

2014. godina
   Nekonsolidirani godišnji financijski izvještaj Zračne luke Zagreb za 2014. godinu 

2013. godina

   Izmjenjeni financijski nekonsolidirani izvještaj Zračna luke Zagreb za 2013. godinu 

o 2012. godina

   Godišnje izvješće Zračna luke Zagreb za 2012. godinu - Revizorsko izvješće
   Godišnje izvješće Zračna luke Zagreb za 2012. godinu - Izvješće uprave

o 2011. godina
   Godišnje izvješće Zračne luke Zagreb za 2011. godinu - Izvješće Uprave
   Godišnje izvješće Zračne luke Zagreb za 2011. godinu - Revizorsko izvješće

o 2010. godina
   Godišnje izvješće Zračne luke Zagreb za 2010. godinu

o 2009. godina
   Godišnje izvješće Zračne luke Zagreb za 2009. godinu

o 2008. godina
   Godišnje izvješće Zračne luke Zagreb za 2008. godinu

o 2007. godina
   Godišnje izvješće Zračne luke Zagreb za 2007. godinu

o 2006. godina
   Godišnje izvješće Zračne luke Zagreb za 2006. godinu

o 2005. godina
   Godišnje izvješće Zračne luke Zagreb za 2005. godinu

o 2004. godina
   Godišnje izvješće Zračne luke Zagreb za 2004. godinu

o 2003. godina
   Godišnje izvješće Zračne luke Zagreb za 2003. godinu

o 2002. godina
   Godišnje izvješće Zračne luke Zagreb za 2002. godinu