46. ACI Europe Environmental Strategy Committee

Vi ste ovdje

Zračna luka Zagreb u razdoblju od 18. do 19. travnja 2013. godine bila je domaćin ACI Europe Environmental Strategy Committee-a kojega čini više od 50 predstavnika zračnih luka Europe te suradnika iz zrakoplovne industrije čiji je fokus unapređenje očuvanja okoliša.

Održivi razvoj zračnog prometa značajno ovisi o razvoju potrebne infrastrukture za nesmetano i sigurno odvijanje prometa. Zračna luka kao jedan od glavnih elemenata u sustavu zračnoga prometa, razvojem svoje infrastrukture i širenjem kapaciteta izravno utječe na jačanje ekonomije svake zemlje. Svako planiranje i realizacija projekata na zračnoj luci postavlja veliku odgovornost za njen menadžment u zadovoljavanju potražnje za uslugama prijevoza, a istodobno osiguravanje održivog razvoja i zaštite okoliša.
Tijekom ACI sastanka još je jednom potvrđeno da su buka i ispušni plinovi najveći problem u zračnom prometu po pitanju očuvanja okoliša. Iako je u proteklih 40 godina do danas buka zrakoplova smanjenja za 75% i dalje su postavljeni ciljevi od dodatnih 50% do 2020. godine.
Analizirajući ispušne plinove koji nastaju od zračnoga prometa može se konstatirati da zračni promet sudjeluje sa 2% ispuštanja ispušnih plinova na globalnoj razini te da od navedenog postotka, 5% čine direktno emisije sa zračnih luka

Poseban naglasak stavljen je na sljedeće aktualnosti:

  • Prijedlozi unaprijeđenija postojeće direktive po pitanju buke 2002/30/EC i 2002/49/EC
  • Najbolja praksa u implementaciji mjera smanjenja emisija
  • Prezentiranje ekološki prihvatljivih sredstava za de-icing zrakoplova i manevarskih površina
  • Prezentacija SESAR programa
  • Prezentacija programa Eurocontrola za izradu karata buke zrakoplova

ACI Europe Environmental Strategy Committee započeo je 2009. godine sa programom pod nazivom
Airport Carbon Accreditation koji se bazira na četiri razine; određivanjem postojećih emisija u zoni zračne luke (maping), kontinuiranim praćenjem i smanjenjem emisija (reduction), utjecaj zračne luke na smanjenje emisija svih dionika na zračnoj luci (optimisation), smanjenje ostalih emisija (neutrality). O uspjehu i važnosti samoga programa govore i podaci iz mjeseca ožujka 2013. godine, da su u samo četiri godine postojanja programa akreditirana 71 europska zračna luka.
Važnost samoga ACI Environmental Strategy Committee potvrđuje se i u činjenici da su u navedenom Committe-u aktivno sudjelovali i predstavnici organizacije ACI World te ACI Asia-Pacific.

Sastanci ACI Environmental Strategy Committee odražvaju se dva puta godišnje te je idući planiran za listopad 2013. godine.
Zračna luka Zagreb u razdoblju od 18. do 19. travnja 2013. godine bila je domaćin ACI Europe Environmental Strategy Committee-a kojega čini više od 50 predstavnika zračnih luka Europe te suradnika iz zrakoplovne industrije čiji je fokus unapređenje očuvanja okoliša.