Pozdravni govorDjelatnostiIT rješenja za zračne lukeZagreb airport aviation academyOrganizacija simpozija

Riječ dobrodošlice!

Dobro došli na web stranicu Zračne luke Zagreb d.o.o., na kojoj ćete pronaći niz zanimljivih informacija o: povijesnom razvoju Zračne luke Zagreb te projektima, od kojih je najvažniji projekt izgradnje Novog putničkog terminala, a temeljem Ugovora o koncesiji koji je sklopila Vlada Republike Hrvatske kao Davatelj koncesije, s Međunarodnom zračnom lukom Zagreb d.d. kao Koncesionarom. Zračna luka Zagreb d.o.o. nastavlja rad kao pravni subjekt, ali neće više pružati aerodromske usluge, već će upravljati imovinom koja nije predmet koncesije te razvijati i pružati nove usluge i raditi na osmišljavanju i pripremi drugih značajnih infrastrukturnih projekata, sve s ciljem da se Zračna luka Zagreb marketinški na kvalitetniji način tržišno pozicionira.

Dipl. ing. prom. Ranko Ilić, MBA
Direktor

Djelatnosti

Zračna luka Zagreb d.o.o. više ne pruža aerodromske usluge, ali je svoju djelatnost znatno proširila na niz drugih usluga od kojih se mogu izdvojiti:

 • pružanje savjetodavnih usluga u strukturiranju, pripremi i realizaciji infrastrukturnih investicijskih projekata po načelima projektnog financiranja, zajedničkih ulaganja, koncesija i javno-privatnog partnerstva, 
 • pružanje stručne i tehničke pomoći davatelju koncesije u nadzoru izvršenja Ugovora o koncesiji, 
 • izrada modela, implementacija i certifikacija sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, društvena odgovornost, rizici i dr.), 
 • implementacija novih tehničko tehnoloških rješenja u zračnim lukama, 
 • izrada poslovnih planova i strateških dokumenata u zračnom prometu, 
 • analiza postojećeg poslovanja i predlaganje smjernica za daljnji razvoj, 

IT rješenja za zračne luke

Tvrtka AI-MS s partnerom Zračnom lukom Zagreb d.o.o. razvila je posebne metode i programske aplikacije koje se mogu uskladiti i prilagoditi posebnim uvjetima lokalnog tržišta i potrebama korisnika. Ovi IT alati za planiranje usklađeni su s odgovarajućim metodama i omogućuju brojne pojedinačne prilagodbe. Zračna luka Zagreb d.o.o. također je potpisala i ugovor o partnerstvu za promoviranje i distribuciju specijalističkih računalnih programa za planiranje zračnih luka sa tvrtkom Transoft Solutions.

Zagreb Airport Aviation Academy

Zračna luka Zagreb d.o.o. u cilju kontinuiranog usavršavanja djelatnika u zračnom prometu, uspostavila je edukacijski centar pod nazivom Zagreb Airport Aviation Academy. Cilj akademije je educirati sve zainteresirane sukladno najboljoj domaćoj i međunarodnoj praksi. Predavanja se održavaju iz sljedećih područja:

 • Menadžment 
 • Tehnika i tehnologija, 
 • Regulativa 
 • Ekonomija 
 • Upravljanje zračnim prometom 
 • Zračni prijevoznici 
 • Ekologija 

Organizacija simpozija

Zračna luka Zagreb d.o.o. planira organizaciju i održavanje znanstvenih i stručnih skupova (simpozija, konferencija, okruglih stolova i dr.). Tijekom godina djelatnici zračne luke u različitim su ulogama aktivno sudjelovati na velikom broju međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu kao: organizatori, koordinatori, partneri, moderatori, autori, recenzenti, urednici publikacija, izlagači i dr. Sukladno strategiji Zračne luke Zagreb d.o.o., organizacijom i sudjelovanjem na znanstvenim i stručnim skupovima želi se postići sinergija industrije zračnog prometa, s jedne i znanosti, s druge strane, u svrhu doprinosa razvoju zračnog prometa u Republici Hrvatskoj.  

Usluge

 

Planiranje i razvoj poslovanja zračnih luka

Zračna luka Zagreb d.o.o. je nakon preuzimanja jednog od segmenta poslovanja od strane koncesionara i izdvajanja u drugu tvrtku MZLZ proširila je djelatnost rada pri čemu sada u ponudi ima široki spektar usluga koje možete vidjeti u ovoj kategoriji.

 
Integrirani sustavi
upravljanja

Implementacija integacije svih organizacijskih sustava i procesa u jedan zajednički okvir s ciljem ispunjavanja svoje osnovne svrhe i misije, a uvažavajući zahtijeve dva ili više sustava upravljanja temeljenih na međunarodnim standardima.

 
Zagreb Airport
Aviation Academy

Zagreb Airport Aviation Academy jedan je od novih segmenata koji je implementiran u prošireno poslovanje tvrtke Zračna luka Zagreb d.o.o. Edukacija zaposlenika i kontinuirano usavršavanje sastavni su dio politike ulaganja u ljudske potencijale sa ciljem postizanja specijalističke izvrsnosti i konkurentnosti, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu zračnog prometa.

 
Istraživanje i znanstvene aktivnosti

Tijekom godina, uz postojeću primarnu djelatnost Zračne luka Zagreb d.o.o. pojedini zaposlenici prisutni su i u znanstveno istraživačkim aktivnostima i projektima. Objavljene znanstvene radove možete vidjeti klikom na link.