Zapošljavanje

Vi ste ovdje

Klasa: 943-06/16-05/134
Urbroj: 536-041/01-2016-5 od 12. VIII. 2016. (3356)
Na temelju Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 33/16 i 43/16), objavljuje se

PONIŠTENJE JAVNIH NATJEČAJA

– za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o., Velika Gorica, Rudolfa Fizira 1, 10150 Zagreb,

objavljen u Narodnim novinama broj 69 od 27. srpnja 2016. godine.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom