Zapošljavanje

Vi ste ovdje

KLASA: 943-06/17-05/178
URBROJ: 536-04-01-01/01-17-1

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 19/17),
Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za odabir kandidata za :
1. člana Uprave - direktora trgovačkog društva ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o. iz Velike Gorice – 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine

Za preuzimanje dokumenta natječaja kliknite ovdje