Usluge

Vi ste ovdje

Nakon preuzimanja od strane koncesionara, Zračna luka Zagreb d.o.o. više ne pruža aerodromske usluge, ali je svoju djelatnost znatno proširila. To se prvenstveno odnosi na:

 • pružanje savjetodavnih usluga u strukturiranju, pripremi i realizaciji infrastrukturnih investicijskih projekata po načelima projektnog financiranja, zajedničkih ulaganja, koncesija i javno-privatnog partnerstva,
 • pružanje konzultantskih usluga (restrukturiranje sustava upravljanja, upravljanje projektima i dr.),
 • pružanje stručne i tehničke pomoći davatelju koncesije u nadzoru izvršenja Ugovora o koncesiji,
 • provođenje specijalističke edukacije,
 • izrada modela, implementacija i certifikacija sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, društvena odgovornost, rizici i dr.),
 • implementacija novih tehničko tehnoloških rješenja u zračnim lukama,
 • izrada tehnoloških rješenja prometnih tokova u zračnim lukama,
 • izrada poslovnih planova i strateških dokumenata u zračnom prometu,
 • analiza postojećeg poslovanja i predlaganje smjernica za daljnji razvoj,
 • razvoj novih projekata (Airport City, Cargo City, Intermodalnost i dr.),
 • zastupanje stranih tvrtki,
 • EU fondovi – savjetovanje (pomoć pri osmišljavanju ideja za projekte koji bi bili sufinancirani iz fondova EU, pomoć u pisanju aplikacija za sredstva iz fondova EU, praćenje realizacije projekata sufinanciranih iz fondova EU.
 • izrada i prilagodba IT specijalističkih rješenja za zračne luke.