Specijalistička edukacija

Vi ste ovdje

Specijalistička edukacija

Manadžment - AA-M03

Predmetom „Sustav upravljanja kvalitetom“ polaznici će biti upoznati sa sljedećim cjelinama:

 • Što je ISO?
 • Pojmovno određenje kvalitete,
 • Međunarodne ISO norme za sustav upravljanja kvalitetom,
 • Povijesni pregled revizija normi,
 • Struktura norme ISO 9001:2008,
 • Načela upravljanja kvalitetom,
 • Koncepti kvalitete.

Polaznici će dobiti detaljna objašnjenja i odgovore na pitanja zašto je potreban sustav upravljanja kvalitetom. Pored navedenih segmenata tijekom predavanja obrađivati će se sljedeće teme:

 • Izgradnja sustava upravljanja kvalitetom,
 • Implementacija sustava upravljanja kvalitetom,
 • Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom,
 • Upravljanje kvalitetom,
 • Revizija norme ISO 9001:2015,
 • Kvaliteta kao poslovna filozofija i pragmatički pristup,
 • Sustav upravljanja kvalitetom na zračnim lukama.
Trajanje: 2 dana - Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV

Stranice