Specijalistička edukacija

Vi ste ovdje

Specijalistička edukacija

Tehnika i tehnologija - AA-T03

U predmetu „Aerodromska infrastruktura i planiranje kapaciteta“ sustavno i na temelju stečenog iskustva, obrađuje se problematika aerodromske infrastrukture, sukladno važećim međunarodnim standardima i preporuci dobre prakse, bazirane na dokumentima ICAO-a, EASA-e, IATA-e te organizacija i institucija koje se bave problematikom zračnog prometa. Podloga za predmet "Aerodromska infrastruktura i planiranje kapaciteta" je ICAO Annex 14, 6. izdanje iz 2013. godine, koji se dopunjava detaljnijom dokumentacijom kao što je ICAO Doc. 9157 "Aerodrome Design Manual".

Unutar ovoga predmeta detaljno će biti objašnjena sva infrastruktura potrebna za sigurno i efikasno odvijanje zračnog prometa na zračnoj luci. U okviru ovog predavanja bit će obrađene sljedeće cjeline: uzletno sletna staza, vozne staze, stajanka, putnički i robni terminali, signalizacija (dnevno i noćno obilježavanje) te održavanje površina. Kako je jedan od važnih elemenata za planiranje i razvoj zračne luke pitanje njenih kapaciteta, isti će biti objašnjeni na temelju iskustava predavača uz detaljni pregled IATA ADRM Manuala.

Trajanje: 4 dana - Cijena: 4.500,00 HRK (~595,00 EUR) + PDV
Ekologija - AA-O01

Ekologija je u 21. stoljeću postala jedan od ključnih elementa koncepta održivog razvoja zračnog prometa. U sklopu ovoga predmeta, polaznicima će se dati pregled ekoloških elemenata koje je važno sagledati, naročito pri razvoju zračnih luka. Težište će biti na dva najzastupljenija aspekta okoliša, a to su buka zrakoplova i emisije ispušnih plinova, no obraditi će se i ostali aspekti kao što su: zaštita voda, zaštita zemlje i podzemnih vodotokova, upravljanje i optimalno korištenje energije te mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije. Svaki od aspekata prilikom objašnjavanja referirat će se na domaću i međunarodnu regulativu kao što je ICAO dodatak 16, EU regulativu, EASA dokumente te ostalu dokumentaciju koja prati ovu problematiku. Za svaki aspekt bit će izložena problematika kako dolazi do negativnog učinka te prezentiran cijeli niz mjera kojima se može utjecati za smanjenje negativnog utjecaja, kako s razine menadžmenta, tako i operativnog osoblja koje sudjeluje u svim procesima unutar zračnog prometa.

Trajanje: 2 dana - Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV
Regulativa - AA-R01

Predmetom "Upoznavanje ICAO dodatka 14 – Aerodromi", polaznike će se na temelju iskustva u primjeni ICAO Annexa 14, upoznati s obvezama koje proizlaze za države članice i operatore aerodroma te primjerima implementacije standarda i preporučene prakse na aerodromima. U predmetu se sustavno i pomoću praktičnih primjera obrađuju sljedeća područja:

 • Primjenjivost i razlika između standarda i preporučene prakse,
 • Zajednički referentni sustavi,
 • Sustav upravljanja sigurnošću,
 • Projektiranje aerodroma,
 • Referentni kod aerodroma,
 • Podaci o aerodromu koji se objavljuju u AIP-u,
 • Površine zračne luke (uzletno sletne staze, okretišta, osnovna staza, sigurnosna površina kraja USS, čistina, staza za zaustavljanje, staza za vožnju, pozicija i među- pozicija za čekanje, stajanka, ograničenje i uklanjanje prepreka),
 • Vizualna sredstva za navigaciju, oznake, znakovi, sustav rasvjete, označavanje prepreka, vizualna sredstva za označavanje površina ograničene uporabe, aerodromske operativne službe,
 • Oprema i instalacije,
 • Održavanje aerodroma.
Trajanje: 3 dana - Cijena: 4.000,00 HRK (~530,00 EUR) + PDV
Tehnika i tehnologija - AA-T01

Predmet "Osnove zračnog prometa" polaznicima će dati pregled dionika i procesa u zračnom prometu. Svaki od njih, kao što su: zračne luke, zračni prijevoznici, kontrola zračnog prometa, pružatelji zemaljskih usluga prihvata i otpreme zrakoplova te mnoge druge sekundarne popratne službe biti će detaljno razrađene i popraćene mnogim primjerima iz prakse. Predmet je prvenstveno strukturiran kao početni tečaj za sve one koji do sada nisu imali doticaja sa zračnim prometom ili su periferno sudjelovali u njegovim aktivnostima. Predmet "Osnove zračnog prometa" svakako se preporuča novozaposlenim djelatnicima kao uvod u ostale specijalizirane predmete ove zrakoplovne Akademije ili kao "osvježenje" dosadašnjeg znanja stručnjaka o zračnom prometu.

Trajanje: 2 dana - Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV
Manadžment - AA-M04

Predmetom „Metodologija modeliranja poslovnih procesa“ obuhvaćene su sljedeće cjeline:

 • Pojmovno određenje procesa,
 • Tipologija procesa,
 • Poslovni proces,
 • Temeljni poslovni procesi,
 • Upravljački poslovni procesi,
 • Procesi potpore ili logistički poslovni procesi,
 • Procesi mjerenja, analize i poboljšanja,
 • Metodologija modeliranja poslovnih procesa (identifikacija procesa, opis procesa, dijagram konteksta, statički model procesa, dinamički model procesa, dekompozicija procesa, odgovornost u procesu, procesno orijentirana organizacija, planiranje mjerenja u procesu, tijek informacija u procesu, poboljšanje procesa),
 • Hijerarhija poslovnog procesa,
 • Poslovni procesi na zračnim lukama.
Trajanje: 2 dana - Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV
Manadžment - AA-M03

Predmetom „Sustav upravljanja kvalitetom“ polaznici će biti upoznati sa sljedećim cjelinama:

 • Što je ISO?
 • Pojmovno određenje kvalitete,
 • Međunarodne ISO norme za sustav upravljanja kvalitetom,
 • Povijesni pregled revizija normi,
 • Struktura norme ISO 9001:2008,
 • Načela upravljanja kvalitetom,
 • Koncepti kvalitete.

Polaznici će dobiti detaljna objašnjenja i odgovore na pitanja zašto je potreban sustav upravljanja kvalitetom. Pored navedenih segmenata tijekom predavanja obrađivati će se sljedeće teme:

 • Izgradnja sustava upravljanja kvalitetom,
 • Implementacija sustava upravljanja kvalitetom,
 • Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom,
 • Upravljanje kvalitetom,
 • Revizija norme ISO 9001:2015,
 • Kvaliteta kao poslovna filozofija i pragmatički pristup,
 • Sustav upravljanja kvalitetom na zračnim lukama.
Trajanje: 2 dana - Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV

Stranice