Povijest Zračne luke Zagreb d.o.o.

Vi ste ovdje

Zračna luka Zagreb d.o.o. (ZLZ) je tvrtka koja je upravljala zračnom lukom od njenog otvorenja 20.4.1962. godine. Uslijed porasta prometa, infrastruktura ZLZ-a je u nekoliko faza proširivana kako bi se osigurali kapaciteti i kvaliteta usluge sukladno međunarodnoj najboljoj praksi. Zahvaljujući razvoju i kontinuiranom porastu potražnje za aerodromskim uslugama, postojeći putnički terminal više nije mogao odgovoriti na sve veće zahtjeve tržišta. Neadekvatan prostor putničkog terminala u odnosu na porast broja putnika, uvjetovao je tijekom 2009. godine donošenje Odluke o projektu izgradnje Novog putničkog terminala (NPT). Raspisan je međunarodni natječaja za arhitektonsko rješenje NPT-a, a potom i za izbor koncesionara. Projekt se temelji na koncesijskom modelu s obilježjima javno privatnog partnerstva. 

Na međunarodnom natječaju za koncesiju za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb pobijedila je grupacija ZAIC Ltd. sastavljena od uglednih međunarodnih tvrtki Aeroports de Paris Management (ADPM) i Bouygues Bâtiment International (BBI) kojima su se dodatno pridružile firme, Marguerite Fund, IFC, TAV Airports i Viadukt. ZAIC Ltd. je za potrebe realizacije projekta u Republici Hrvatskoj osnovao novu tvrtku Međunarodnu zračnu luku Zagreb d.d. (MZLZ), na koju su prenijeta prava i obaveze iz Ugovora o koncesiji i koja je 5.12.2013. godine preuzela upravljanje Zračnom lukom Zagreb na razdoblje koncesije od 30 godina. 

Zračna luka Zagreb d.o.o. i dalje je aktivna pravna osoba s dopunjenom djelatnošću te ima funkciju pružanja stručne i tehničke pomoći Vladi Republike Hrvatske kao davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb. Budući da ostaje vlasnikom postojeće infrastrukture i opreme, ZLZ d.o.o. nastavlja upravljati imovinom koja nije predmet koncesije. Pored toga, ZLZ d.o.o., zbog strateškog značaja Zračne luke Zagreb u svakom trenutku treba biti spremna preuzeti radnike i djelatnost i bez prekida nastaviti pružati aerodromske usluge, u slučaju raskida Ugovora o koncesiji ili njegova isteka. Jedna od zadaća ZLZ-a d.o.o. je i razvoj novih projekata. Temeljna je svrha postojanja i djelovanja ZLZ-a d.o.o. zaštita interesa Republike Hrvatske kao davatelja koncesije, kao i interesa osnivača i suvlasnika društva. Novoj ulozi i zadaćama koje ZLZ d.o.o. obavlja u novonastalim uvjetima, prilagođena je i organizacijska struktura, tako da je ZLZ d.o.o. sastavljen od sljedećih organizacijskih jedinica: 

  • Ured direktora,
  • Odjel za upravljanje imovinom,
  • Odjel za nadzor koncesije
  • Odjel za nove projekte.

 

Zračna luka Zagreb u prošlosti (1950. godine)


Zračna luka Zagreb danas (2013. godine)


Zračna luka Zagreb u budućnosti (2016.+ godine)