Postupci u tijeku

Vi ste ovdje

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/11, 83/13 i 143/13), naručitelj Zračna luka Zagreb d.o.o., sve objave javne nabave male i velike vrijednosti objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te se za pripremu ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučuje preuzimanje dokumentacije na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Zračna luka Zagreb d.o.o. nabave procijenjene vrijednosti nabave manje od praga navedenih u članku 18., stavak 2., ZJN, objavljuje samo na svojim web stranicama. 

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, sva dokumentacija za nadmetanja u postupcima bagatelne vrijednosti bit će objavljena i dostupna samo na web stranicama Zračne luke Zagreb d.o.o. Ukoliko je natječajna dokumentacija toliko opsežna da je nije moguće preuzeti elektronskom poštom, zainteresirani gospodarski subjekti moći će je podići na nekom od elektronskih medija za pohranu podataka. U tom slučaju, svaki zainteresirani subjekt mora dostaviti Zračnoj luci Zagreb pisani zahtjev za dostavu natječajne dokumentacije ili je osobno preuzeti u njenim službenim prostorijama uz prethodnu najavu i dogovor oko termina preuzimanja aktualne dokumentacije.


 

ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o OBJAVLJUJE POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA I POSLOVNOG PROSTORA KARTING CENTAR - MIĆEVEC - NATJEČAJ U TIJEKU

Preuzimanje kompletne dokumentacije za dostavu ponuda moguće je s ove poveznice

 


 

 

ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o OBJAVLJUJE POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA I POSLOVNOG PROSTORA KARTING CENTAR - MIĆEVEC  - ZAVRŠEN POSTUPAK

Preuzimanje kompletne dokumentacije za dostavu ponuda moguće je s ove poveznice

 


 

ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o OBJAVLJUJE POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA I POSLOVNOG PROSTORA KARTING CENTAR - MIĆEVEC ZAVRŠEN POSTUPAK

Preuzimanje kompletne dokumentacije za dostavu ponuda moguće je s ove poveznice

 


 

ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o OBJAVLJUJE POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA I POSLOVNOG PROSTORA KARTING CENTAR - MIĆEVEC ZAVRŠEN POSTUPAK

Preuzimanje kompletne dokumentacije za dostavu ponuda moguće je s ove poveznice.

 


 

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE: IZGRADNJA TLAČNOG CJEVOVODA NEZAGAĐENIH VODA OBORINSKE KANALIZACIJE OD GRANICE KONCESIJE ZLZ DO ISPUSTA U SAVU – REKONSTRUKCIJA ISPUSTA - ZAVRŠEN POSTUPAK

Lipanj 2018. - E-01-BV-RA/18

Preuzimanje dokumentacije postupka

  


 

 POSTUPAK JAVNE NABAVE: IZRADA ELABORATA O PROCJENI VRIJEDNOSTI POVEZANIH DRUŠTAVA – PLESO PRIJEVOZ  - ZAVRŠEN POSTUPAK

Veljača 2017. - E-26-BV-US/17

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE: PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, USLUGA OBRAČUNA PLAĆA I USLUGE SASTAVLJANJA IZVJEŠTAJA - ZAVRŠEN POSTUPAK

Siječanj 2017. -E-06-BV-US/17

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE: IZRADA ELABORATA O PROCJENI VRIJEDNOSTI DIONICA CROATIA AIRLINES-A  ZAVRŠEN POSTUPAK

Siječanj 2017. - E-25-BV-US/17

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE: PROVJERA I OVJERA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZGRADNJE NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA  ZAVRŠEN POSTUPAK

Siječanj 2017. - E-19-BV-US/17

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE - POKRETANJE OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA IZRADU AERODROMSKE KARTE PREPREKA – TIP „B“ ZA ZRAČNU LUKU ZAGREB - POSTUPAK PREKINUT

Studeni 2016. - EBN:E-21-BV-US/16

Zračna luka Zagreb d.o.o. objavljuje pokretanja otvorenog postupka javne nabave usluge, s ciljem sklapanja ugovora o nabavi, izrade aerodromske karte prepreka – Tip „B“.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMETACIJE - Dokumentaciju možete preuzeti ovdje

Paket dokumentacije za nadmetanje i pripremu ponude sastoji se od:
     • Opis radova - Karta prepreka – Tip „B“ - Knjiga 1
     • Prijedlog ugovora – Knjiga 2
     • Troškovnik – Knjiga 3

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail: headoffice@zagreb-airport.hr

 


  

POSTUPAK JAVNE NABAVE: PROVJERA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IZGRADNJA NPT - ZAVRŠEN POSTUPAK

Prosinac, 2016. - E-19-BV-US/16

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


  

POSTUPAK JAVNE NABAVE: PRAVNE USLUGE (KUPNJA, IZVLAŠTENJE ZEMLJIŠTA, UPIS VLASNIŠTVA U KATASTAR I ZEMLJIŠNE KNJIGE) - ZAVRŠEN POSTUPAK

Srpanj, 2016. - E-03-MV-US/16

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE: OSTALE KONZULTANTSKE USLUGE- INŽENJERSKO TEHNIČKE USLUGE SAVJETOVANJA I VOĐENJA PROJEKATA VEZANIH NA IZGRADNJU NPT ZLZ - ZAVRŠEN POSTUPAK

Srpanj, 2016 - E-28-BV-US/16

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE: GEODETSKI PROJEKT – IZGRADNJA HOTELA NA LOKACIJI NPT ZLZ, U SVRHU DOBIVANJA LOKACIJSKE DOZVOLE - ZAVRŠEN POSTUPAK

Svibanj, 2016 - E-27-BV-US-16

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


  

POSTUPAK JAVNE NABAVE: STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I VIDEO NADZORA U TRAFOSTANICAMA - ZAVRŠEN POSTUPAK

Veljača 2016. - E-23-BV-US/16

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


  

POSTUPAK JAVNE NABAVE: PROCJENA VRIJEDNOSTI DRUŠTVA CROATIA AIRLINES D.D. U SVRHU TESTA UMANJENJA SUKLADNO MRS 39 - ZAVRŠEN POSTUPAK

Veljača 2016. - E-16-BV-US/16

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


  

POSTUPAK JAVNE NABAVE: ISHOĐENJE ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZA APARTMANE U DUGOJ UVALI - ZAVRŠEN POSTUPAK

Siječanj, 2016. - E-15-BV-US/16

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE: PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, OBRAČUNA PLAĆA I USLUGA SASTAVLJANJA IZVJEŠTAJA - ZAVRŠEN POSTUPAK

Siječanj, 2016. - E-06-BV-US/16

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE: PROVJERA I OVJERA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZGRADNJU NPT - ZAVRŠEN POSTUPAK

Siječanj, 2016. - E-20-BV-US/16

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE: STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA IZGRADNJE TLAČNOG CJEVOVODA NEZAGAĐENIH VODA OBORINSKE KANALIZACIJE OD GRANICE KONCESIJE ZRAČNE LUKE ZAGREB DO ISPUSTA U SAVU - ZAVRŠEN POSTUPAK

Studeni, 2015. - E-29-BV-US/15

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE: PRAVNE USLUGE U POSTUPKU NAGODBE I IZVLAŠTENJA ZEMLJIŠTA – IZGRADNJA NPT - ZAVRŠEN POSTUPAK

Listopad, 2015. - E-05-MV-US/15

Preuzimanje dokumentacije postupka

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE: PROVJERA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – IZGRADNJA NPT - ZAVRŠEN POSTUPAK

Srpanj, 2015. - E-30-BV-US/15

Preuzimanje dokumentacije postupka

  


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE - POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI ZA STRUČNI NADZOR RADOVA ZA PREDMET NABAVE: „STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJEM RADOVA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I VIDEO NADZORA U TRAFOSTANICAMA“. - ZAVRŠEN POSTUPAK

Zračna luka Zagreb objavljuje pokretanja postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za stručni nadzor nad izvođenjem radova protupožarne zaštite i video nadzora u trafostanicama.
PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMETACIJE - Dokumentaciju možete preuzeti ovdje
Dokumentacije za izvršitelja za pripremu ponude stručnog nadzora:
Opis radova
Troškovnik
• Zapisnik o otvaranju ponuda - Videonadzor i vatrodojava
• Odluka o odabiru - Stručni nadzor - videonadzor i vatrodojava

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail: headoffice@zagreb-airport.hr

 


  

POSTUPAK JAVNE NABAVE - POKRETANJE OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGE „PARCELACIJA NA PODRUČJU ZRAČNE LUKE ZAGREB – U SVRHU FORMIRANJA GRAĐEVINSKE ČESTICE NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA U K.O. KOSNICA - ZAVRŠEN POSTUPAK


PREUZIMANJE DOKUMETACIJE ZA NADMETANJE - Dokumentaciju možete preuzeti ovdje

Paket dokumentacije koji možete preuzeti sastoji se od:
Dokumentacije za pripremu ponude izrade geodetskog elaborata:
     • Opis radova - Knjiga 1
     • Prijedlog ugovora – Knjiga 2
     • Troškovnik – Knjiga 3

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail: headoffice@zagreb-airport.hr

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE - POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S CILJEM SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, USLUGA OBRAČUNA PLAĆA I USLUGA SASTAVLJANJA IZVJEŠTAJA ZAVRŠEN POSTUPAK

Zračna luka Zagreb objavljuje pokretanja postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za računovodstvene usluge, usluge obračuna plaća i usluge sastavljanja izvještaja. 

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMETACIJE - Dokumentaciju možete preuzeti ovdje

Paket dokumentacije koji možete preuzeti sastoji se od:
Dokumentacije za pripremu ponude :
      • Opis radova 
      • Troškovnik - specifikacija usluga
 Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail: headoffice@zagreb-airport.hr

  


  

POSTUPAK JAVNE NABAVE - POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S CILJEM SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, USLUGA OBRAČUNA PLAĆA I USLUGA SASTAVLJANJA IZVJEŠTAJA ZAVRŠEN POSTUPAK

Zračna luka Zagreb objavljuje pokretanja postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za računovodstvene usluge, usluge obračuna plaća i usluge sastavljanja izvještaja. 

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMETACIJE - Dokumentaciju možete preuzeti ovdje

Paket dokumentacije koji možete preuzeti sastoji se od:
Dokumentacije za pripremu ponude :
      • Opis radova 
      • Troškovnik - specifikacija usluga
 Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail: headoffice@zagreb-airport.hr

  


  

POSTUPAK JAVNE NABAVE - POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, USLUGA OBRAČUNA PLAĆA I USLUGA SASTAVLJANJA IZVJEŠTAJA ZAVRŠEN POSTUPAK

Zračna luka Zagreb objavljuje pokretanja postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za računovodstvene usluge, usluge obračuna plaća i usluge sastavljanja izvještaja. 

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMETACIJE - Dokumentaciju možete preuzeti ovdje

Paket dokumentacije koji možete preuzeti sastoji se od:
Dokumentacije za pripremu ponude :
      • Opis radova - Knjiga 1
      • Troškovnik 
 Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail: headoffice@zagreb-airport.hr

  


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE - POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI USLUGA PROVJERE I OVJERE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZGRADNJE NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA NA ZRAČNOJ LUCI ZAGREB ZAVRŠEN POSTUPAK

Zračna luka Zagreb objavljuje pokretanja postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za usluge provjere i ovjere projektne dokumentacije izgradnje Novog putničkog terminala na Zračnoj luci Zagreb. 

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMETACIJE - Dokumentaciju možete preuzeti ovdje

Paket dokumentacije koji možete preuzeti sastoji se od:
Dokumentacije za pripremu ponude :
      • Opis radova - Knjiga 1
      • Prijedlog ugovora – Knjiga 2
      • Troškovnik 
 Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail: headoffice@zagreb-airport.hr

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE - POKRETANJE OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA RADOVE INSTALIRANJA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I VIDEO NADZORA U TRAFOSTANICAMA NA ZRAČNOJ LUCI ZAGREB ZAVRŠEN POSTUPAK

Zračna luka Zagreb objavljuje pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova instaliranja protupožarne zaštite i videonadzora u trafostanicama na Zračnoj luci Zagreb. 

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMETACIJE - Dokumentaciju možete preuzeti ovdje 

Paket dokumentacije koji možete preuzeti sastoji se od:
Dokumentacije za pripremu ponude :
      • Opis radova - Knjiga 1
      • Prijedlog ugovora – Knjiga 2
      • Troškovnik – Knjiga 3
 Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail: headoffice@zagreb-airport.hr

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE - POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI ZA STRUČNI NADZOR RADOVA ZA PREDMET NABAVE: „STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA IZGRADNJE TLAČNOG CJEVOVODA NEZAGAĐENIH VODA OBORINSKE KANALIZACIJE OD GRANICE KONCESIJE ZRAČNE LUKE ZAGREB DO ISPUSTA U SAVU“. - ZAVRŠEN POSTUPAK

Zračna luka Zagreb objavljuje pokretanja postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za stručni nadzor radova za predmet nabave: „Stručni nadzor nad radovima izgradnje tlačnog cjevovoda nezagađenih voda oborinske kanalizacije od granice koncesije Zračne luke Zagreb do ispusta u Savu“. 

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMETACIJE - Dokumentaciju možete preuzeti ovdje 

Paket dokumentacije koji možete preuzeti sastoji se od:
Dokumentacije za izvršitelja za pripremu ponude stručnog nadzora:
      • Opis radova - Knjiga 1
      • Prijedlog ugovora – Knjiga 2
      • Troškovnik – Knjiga 3

Dokumentacija koju je koristio izvođač za pripremu ponude:
      • Text glavnog projekta – FAZA A3
      • Troškovnik – Knjiga 3
      • Izvadci iz projekta – Knjiga 4
      • Pojašnjenje dokumentacije I,
      • Pojašnjenje dokumentacije II.
      • Pojašnjenje dokumentacije III.
      • Pojašnjenje dokumentacije IV.

 Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail: headoffice@zagreb-airport.hr

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE - POKRETANJE OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA IZGRADNJU TLAČNOG CJEVOVODA NEZAGAĐENIH VODA OBORINSKE KANALIZACIJE OD GRANICE KONCESIJE ZRAČNE LUKE ZAGREB DO ISPUSTA U SAVU. ZAVRŠEN POSTUPAK

Zračna luka Zagreb objavljuje pokretanja otvorenog postupka javne nabave za izgradnja tlačnog cjevovoda nezagađenih voda oborinske kanalizacije od granice koncesije Zračne luke Zagreb do ispusta u Savu“. 

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMETACIJE - Dokumentaciju možete preuzeti ovdje 

Paket dokumentacije koji možete preuzeti sastoji se od:
Dokumentacije za izvršitelja za pripremu ponude stručnog nadzora:
      • Opis radova - Knjiga 1
      • Prijedlog ugovora – Knjiga 2
      • Troškovnik – Knjiga 3

 Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail: headoffice@zagreb-airport.hr

 


 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGA U POSTUPKU NADMETANJA NABAVE PRAVNIH USLUGA U POSTUPKU NAGODBE I IZVLAŠTENJA ZEMLJIŠTA. - ZAVRŠEN POSTUPAK

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMETACIJE - Dokumentaciju možete preuzeti ovdje

 Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail: headoffice@zagreb-airport.hr

 


 

POSTUPAK JAVNE NABAVE - POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI S CILJEM SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI USLUGA PROVJERE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZGRADNJE NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA NA ZRAČNOJ LUCI ZAGREB. ZAVRŠEN POSTUPAK

Zračna luka Zagreb objavljuje pokretanja postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za usluge provjere projektne dokumentacije izgradnje Novog putničkog terminala na Zračnoj luci Zagreb. 

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMETACIJE - Dokumentaciju možete preuzeti ovdje 

Paket dokumentacije koji možete preuzeti sastoji se od:
Dokumentacije za pripremu ponude :
      • Opis radova - Knjiga 1
      • Prijedlog ugovora – Knjiga 2
      • Troškovnik 
 Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail: headoffice@zagreb-airport.hr