Ground Operations Management (Distance learning)

Vi ste ovdje

Naziv edukacije:

Ground Operations Management (Distance learning)

Oznaka:
IT-I08
Kratak opis edukacije:

Kontrola i nadzor stanice zračnog prijevoznika na zračnoj luci sa aspekta prihvata i otpreme zrakoplova.

Ključne teme koje će biti obrađene ovim predmetom:

 • Važnost operativne, zaštitne i sigurnosne edukacije zaposlenika 
 • Upravljanje rizicima i segmentima planovima u hitnim situacijama „Emergency Response Plans (ERP-ove)“
 • Uporaba SGHA ugovora i SLA sporazuma
 • Operativni standardi u IATA Airport Handling Manual (AHM)
 • Najnoviji trendovi u prihvatu i otpremi putnika, rukovanju sa prtljagom i pružanju usluga cateringa
Sadržaj predavanja:
 • Module 1 – Uloga i odgovornost predstavnika zračnog prijevoznika na zračnoj luci
 • Module 2 – Sigurnost zračnog prijevoznika i zračne luke
 • Module 3 – Prevencija prijetnji
 • Module 4 – Sigurnost na zračnoj strani zračne luke
 • Module 5 – Osiguravanje kvalitete i sukladnosti sa programima predstavništva zračnog prijevoznika
 • Module 6 – Upravljanje prihvatom i otpremom prtljage
 • Module 7 – Upravljanje prihvatom i otpremom putnika
 • Module 8 – Usluga organiziranja hrane i pića u zrakoplovima
 • Module 9 – Ugovori prihvata i otpreme te ostalih usluga zračnog prijevoznika
 • Module 10 – Upravljanje ljudskim potencijalima
Polaznik će naučiti:

Po završetku ovog tečaja znati ćete:

 • Imati znanje za kontrolu i nadzor stanice zračnog prijevoznika na zračnoj luci u segmentu prihvata i otpreme zrakoplova 
 • Iskustvo u korištenju Ground Handling i Service Level Agreements (SLAs) ugovora kako bi stanica bolje poslovala, smanjila troškove i povećala kvalitetu pružene usluge
 • Spriječiti prijevare na način da ćete biti educirani o aktualnim metodama koje prevaranti koriste kako bi smanjili prihode zračnog prijevoznika
 • Imati ćete znanje poboljšati sigurnosni sustav i sustav zaštite prema industrijskim standardima i preporučenoj praksi
 • Motivirati osoblje i povećati njihovu efikasnost te pratiti njihovu učinkovitost
 • Moći ćete raditi sa zadnjom verzijom IATA Airport Handling Manual (AHM) koji je uključen u cijenu tečaja.
Jezik predavanja:
Engleski
Nositelj predmeta:
Preporuka za sudjelovanje:
 • Zračni prijevoznici, pružatelji zemaljskih usluge P/O zrakoplova, ostali pružatelji usluga u zrakoplovstvu
 • Nadležne institucije na zračnom lukom
 • Stručnjaci u području kontrole procesa P/O zrakoplova
Certifikat:
Polazniku koji uspješno završi ovaj program biti će izdan certifikat IATA & Zagreb Airport Aviation Academy
Termini:
Distance learning
Trajanje edukacije:
60-70 sati
Cijena edukacije po osobi:
7.400,00 HRK (~990,00 EUR) + PDV (ako je primjenjiv)
Mogućnost popusta:
 • ZAAA odobrava grupni popust od 5% na ukupnu cijenu tečaja za prijavu tri (3) ili više polaznika iste tvrtke na istom računu
 • ZAAA odobrava 5% popusta na ukupnu cijenu tečaja za nezaposlene osobe

Napomena: Gore navedeni popusti ne mogu se zbrajati

Ostale informacije:

U cijenu Distance learning tečaja uključeno je:

 • Radni materijali (IATA) – e-book
 • Dva puta izlazak na ispit u IATA ATC - Zagreb Airport Aviation Academy
 • Konzultacije sa instruktorom putem Skype-a (ukupno 4 sata)
 • Priprema za ispit sa instruktorom putem Skype-a (ukupno 6 sati)
 • Certifikat nakon uspješno završenog tečaja
 • Zadnja verzija IATA Airport Handling Manuala (AHM) na USB-u
 • 3 mjeseca dodatnih konzultacija iz područja tematike predmeta nakon položenog ispita
 • Obilazak zračne luke nakon ispita

 

Napomena:
Dodatni materijal u elektronskom obliku koji dolazi u sklopu ovog predmeta AHM nije namijenjen za instalaciju na Mac računalima već samo za Windows sučelje. Ukoliko se isti želi koristiti na Mac računalu potrebno je stvoriti „Virtualno Windows okruženje“ putem program kao što su „Parallels“ ili „VMWare Fusion“ te nakon toga napraviti instalaciju.

Prijava na edukaciju:

Za prijavu na ovu edukaciju, molimo preuzmite obrazac prijave, ispunite ga i dostavite na e-mail: edu@zagreb-airport.hr
Sve informacije o načinu plaćanja i dodatnim pogodnostima navedene su na obrascu.

Lokacija edukacije: